34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140a, 4 piętro
+48 790 225 624
lukasznizinski@gmail.com

III SPOTKANIE Z PSYCHOTERAPIĄ PSYCHOANALITYCZNĄ W ANDRYCHOWIE…

III SPOTKANIE Z PSYCHOTERAPIĄ PSYCHOANALITYCZNĄ W ANDRYCHOWIE…

25 stycznia 2020 roku odbyło się III SPOTKANIE Z PSYCHOTERAPIĄ PSYCHOANALITYCZNĄ W ANDRYCHOWIE, na którym Pani Edyta Biernacka wygłosiła wykład pod tytułem: „Atak końca świata. O terrorze nie-reprezentacji”. Autorka w swoim artykule spróbowała poszukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób osoby, które doświadczyły długo trwających i głębokich traum, potrafią zachować nadzieję i ryzykować obdarzenie innych zaufaniem. Na potrzeby swoich rozważań przyjęła prostą definicję „przetrwania psychicznego”, jako utrzymania zdolności do miłosnych związków z obiektami. Starała się rozważyć sytuacje, w których odmowa rozpoznawania rzeczywistości zewnętrznej może chronić naszą zdolność do kochania. Tekst oparty był na doświadczeniach klinicznych pracy w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala im. Babińskiego w Krakowie. W swoich rozważaniach Pani Edyta Biernacka opierała się na pracach Anne Alvarez, Sary i Cezara Botella oraz Hanny Segal.

mgr Edyta Biernacka – psychoanalityczka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor i terapeuta szkoleniowy Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychoterapeutka i superwizor na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości w Krakowie. Współprowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej z mgr Władysławem Banasiem. Kieruję Radą Etyki w ISPHS. Pracuje z pacjentami dorosłymi w gabinecie prywatnym w Krakowie.

Wykład moderował: mgr Łukasz Niziński

Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek psychoterapii mgr Łukasz Niziński oraz Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.