34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140a, 4 piętro
+48 790 225 624
lukasznizinski@gmail.com

O mnie

O mnie

mgr Łukasz Niziński – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Ukończyłem:
– Kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzonej przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej;
– 4 letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzone przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej;
– Studium Psychoterapii Uzależnień organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie;
– Studium Umiejętności Psychologicznych organizowane przez Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze;

Jestem Członkiem Zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, które jest zrzeszone w EFPP – Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej;

Jestem Członkiem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (w latach 2015 – 2021 w zarządzie oddziału); Pracuje zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, które obejmują:
– szkolenie teoretyczne,
– superwizję czyli opiekę merytoryczną nad pracą z pacjentem,
– terapie własną,
– stałe systematyczne dokształcanie się poprzez udział w wykładach, seminariach oraz konferencjach;

Poza gabinetem prywatnym, który prowadzę od 2012 roku, pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, wcześniej w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym WSP Andrychów, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu „Euro-Med”.

Jestem organizatorem cyklów spotkań pod tytułem „SPOTKANIE Z PSYCHOTERAPIĄ PSYCHOANALITYCZNĄ W ANDRYCHOWIE”, których celem jest propagowanie myśli psychoanalitycznej (wykłady, dyskusje z psychoterapeutami psychoanalitycznymi, psychoanalitykami).