34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140a, 4 piętro
+48 790 225 624
lukasznizinski@gmail.com

O mnie-test

Kilka słów o mnie

mgr Łukasz Niziński – psychoterapeuta psychoanalityczny (w trakcie procesu certyfikacji), specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1335)

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Ukończyłem: – Kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzonej przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej; – 4 letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzone przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej; – Studium Psychoterapii Uzależnień organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie; – Studium Umiejętności Psychologicznych organizowane przez Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze; Jestem Członkiem Nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, które jest zrzeszone w EFPP – Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej; Jestem także Członkiem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (od 2015 w zarządzie oddziału); Pracuje zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, które obejmują: – szkolenie teoretyczne, – superwizję czyli opiekę merytoryczną nad pracą z pacjentem, – terapie własną, – stałe systematyczne dokształcanie się poprzez udział w wykładach, seminariach oraz konferencjach; Poza gabinetem prywatnym, który prowadzę od 2012 roku, pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, wcześniej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu „Euro-Med”. Jestem organizatorem cyklów spotkań pod tytułem „SPOTKANIE Z PSYCHOTERAPIĄ PSYCHOANALITYCZNĄ W ANDRYCHOWIE”, których celem jest propagowanie myśli psychoanalitycznej (wykłady, dyskusje z psychoterapeutami psychoanalitycznymi, psychoanalitykami)